Loading...

dr Tadeusz Kuzak
Zakład Systemów Informacyjnych profesor nadzwyczajny kierownik zakładu
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 250
  • e-mail: Tadeusz.Kuzak@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C230
Dyżury:
  • (środy), g. 12:30 - 13:30.

Biografia:

Ukończył informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1989 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979 – 2004 pracował w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1990 roku kieruje firmą tworzącą złożone systemy informatyczne. W WSB-NLU pracuje od 1998 roku . Od 1.10.2007 r. jest dziekanem Wydziału Informatyki WSB-NLU.

Obszar zainteresowań:

Podstawy informatyki, teoria współbieżności i procesów rozproszonych, systemy informacyjne w zarządzaniu, informatyzacja przedsiębiorstw, informatyczne wspomaganie edukacji.

Publikacje:

Od 2005 r.: . M.Gródek, T.Kuzak, M.Ślusarek, W.Wilk; "W strone wirtualnego kampusu WSB-NLU"; /w:/ "Firma i rynek", Kwartalnik Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, numer specjalny - kwiecień 2005, "Wirtualne Campusy - nowy wymiar edukacji", Ogólnopolska Konferencja PTI 1-2.04.2005 Warszawa. . T.Kuzak; "E-learning we współczesnej szkole wyższej"; /w:/ Chrząszcz A., Kusiak J.(red.), "E-learning w Społeczeństwie Wiedzy", Wydawnictwo WSHE, Łódź, 2005, . T.Haptaś, T.Kuzak; „Uniwersalna platforma edukacyjna”; /w:/ materiały konferencyjne "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007