Loading...

dr hab. Daniel Wilczak
Zakład Matematyki Komputerowej profesor nadzwyczajny
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 251
 • e-mail: Daniel.Wilczak@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C229
Dyżury:

Biografia:

W 1999r. ukończył studia na kierunku matematyka teoretyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 uzyskał stopień doktora, a w 2011 habilitację z informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1999 pracownik WSB-NLU, od 2003 asystent, później adiunkt Instytutu Informatyki UJ. W latach 2008-2010 członek grup badawczych na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).
Laureat stypendiów:


 • 2001 - stypendium konferencyjne Fundacji Nauki Polskiej

 • 2003 - stypendium PAN dla młodych doktorantów

 • 2005 - stypendium Rektora UJ

 • 2006-2008 - stypendium START Fundacji Nauki Polskiej

 • 2011 - grant badawczy Iuventus Plus - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 2011 - trzyletnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych uczonych


Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu matematyki komputerowej oraz ścisłych metod numerycznych. Wygłosił kilkanaście odczytów na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zaproszonych wykładów na seminariach w kraju i za granicą.

Obszar zainteresowań:

- ścisła analiza numeryczna
- komputerowo wspierane dowody w dynamice
- programowanie kart graficznych

Publikacje:

 • D. Wilczak, Computer assisted proof of chaotic dynamics in the Rössler map, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol.18, 183-190, (2001).
 • D.Wilczak, P. Zgliczyński, Heteroclinic Connections between Periodic Orbits in Planar Circular Restricted Three Body Problem - A Computer Assisted Proof, Communications in Mathematical Physics, Vol.234, No.1, 37-75, (2003).
 • D. Wilczak, Chaos in the Kuramoto-Sivashinsky equations - a computer assisted proof, Journal of Differential Equations, Vol.194, 433-459, (2003).
 • D. Wilczak, Symmetric heteroclinic connections in the Michelson system - a computer assisted proof, SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, Vol.4, No.3, 489-514, (2005)
 • D. Wilczak, P. Zgliczyński, Heteroclinic Connections between Periodic Orbits in Planar Circular Restricted Three Body Problem - part II, Communications in Mathematical Physics, Vol. 259, No.3, 561-576, (2005).
 • D. Wilczak, Symmetric homoclinic solutions to the periodic orbits in the Michelson system, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol. 28, No. 1, 155-170, (2006).
 • D. Wilczak, The existence of Shilnikov homoclinic orbits in the Michelson system: a computer assisted proof. Foundations of Computational Mathematics, Vol.6, No.4, 495-535, (2006).
 • D. Wilczak, P. Zgliczyński, Topological method for symmetric periodic orbits for maps with a reversing symmetry, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A, Vol.17, No.3, 629-652, (2007).
 • H. Kokubu, D. Wilczak and P. Zgliczyński, Rigorous verification of cocoon bifurcations in the Michelson system, Nonlinearity 20, No.9, 2147-2174, (2007).
 • D. Wilczak, Rigorous numerics for homoclinic dynamics, The Joint Conference of ASCM 2009 and MACIS 2009, 301–305, COE Lect. Note, 22, Kyushu Univ. Fac. Math., Fukuoka, (2009).
 • D. Wilczak, Abundance of heteroclinic and homoclinic orbits for the hyperchaotic Rössler system, Discrete and Continuous Dynamical System - Series B, Vol. 11, No. 4. 1039-1055 (2009).
 • D. Wilczak, P. Zgliczyński, Period doubling in the Rössler system - a computer assisted proof, Foundations of Computational Mathematics, Vol. 9, No. 5, 611-649 (2009).
 • W. Tucker, D. Wilczak, A rigorous lower bound for the stability regions of the quadratic map, Physica D, Vol. 238, No. 18, 1923-1936 (2009).
 • D. Wilczak, P. Zgliczyński, Computer assisted proof of the existence of homoclinic tangency for the Henon map and for the forced-damped pendulum, SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, Vol. 8, No. 4, 1632-1663 (2009).
 • D. Wilczak, Uniformly hyperbolic attractor of the Smale-Williams type for a Poincaré map in the Kuznetsov system, SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, Vol. 9, No. 4, 1263-1283 (2010).
 • D. Wilczak, P. Zgliczyński, Cr-Lohner algorithm, Schedae Informaticae, Vol. 20, 9-46 (2011).