Loading...

dr Franciszek Białas
Zakład Grafiki Komputerowej i Multimediów Adiunkt Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej i Multimediów
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 252
  • e-mail: Franciszek.Bialas@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C215
Dyżury:
  • Aktualny harmonogram w Intranecie.

Biografia:

Fizyk, Informatyk,
Absolwent WSP w Krakowie, 1988-1993
Doktorat na AGH w Krakowie, 2005

Obszar zainteresowań:

Grafika komputerowa i multimedia:
- Programowanie grafiki (Action Script, OpenGL)
- Symulacje i wizualizacje zjawisk fizycznych
- Tworzenie i obróbka plików wideo, efekty specjalne

Fizyka:
- Zastosowanie symetrii w analizie przejść fazowych

Publikacje:

  • 1. W. Sikora, F. Białas, L. Pytlik, J. Malinowski „Group theory for magnetic structure determination: Recent developments and quadrupolar ordering analysis”, Journal of Alloys and Compounds 442 (2007) 61-69 ISSN 0925-8388 (czasopismo z listy filadelfijskiej)
  • 2. W. Sikora, F. Białas, L. Pytlik, J. Malinowski „Symmetry analysis of quadrupolar and structural ordering in single-q phases of UPd3”, Journal of Physics: Conference Series 30 (2006) 237–248 Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter (SSPCM 2005) : [the eighth International School on Theoretical Physics : 31 August – 7 September 2005, Myczkowce, Poland]. — [Bristol] : IOP Publishing Ltd., 2006
  • 3. W. Sikora, F. Białas, L. Pytlik, J. Malinowski „Symmetry analysis of antiferroquadrupolar order and accompanying atomic displacements in compounds with CeB6 type structure”, Solid State Sciences 7 (2005) 645–655 (czasopismo z listy filadelfijskiej)
  • 4. W.Sikora, F.Białas, L.Pytlik “MODY: a program for calculation of symmetry-adapted functions for ordered structures in crystals”, Journal of Applied Crystallography Vol 37, Part 6, 1015-1019, (Computer programs section) December 2004 (czasopismo z listy filadelfijskiej)
  • 5. O. Zacharko, W. Sikora, F. Białas, U. Staub, T. Nakamura, “Quadrupolar, structural, and magnetic ordering in DyB2C2 studied by symmetry analysis and neutron diffraction”, Physical Reviev B 69, 224417 (2004) (czasopismo z listy filadelfijskiej)
  • 6. W. Sikora, L. Pytlik, F. Białas, New version of Symmetry Analysis Program „MODY” – Deevelopment and Prospects, in: Neutron Scattering and Complementary Methods in Investigations of Condensed Phase, Monograph No. 45, ISSN 0860-2719, 50-58 (2003), Ed. J. Chruściel, publ. by University of Podlasie, Poland