Loading...

mgr Artur Kornatka
Zakład Metod Programowania Asystent
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 252
  • e-mail: Artur.Kornatka@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C229
Dyżury:

Biografia:

Artur Kornatka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Metod Programowania Instytutu Informatyki WSB-NLU. Prowadzi zajęcia z zakresu programowania i projektowania systemów informatycznych.

Oprócz pracy dydaktycznej jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Informatyki (IPPT PAN). Jego praca naukowa koncentruje się na innowacyjnych metodach tworzenia aplikacji bazodanowych dla biznesu.

Artur Kornatka ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku matematyka-informatyka. Dodatkowo ukończył studia licencjackie na kierunku ekonomia o specjalności systemy informatyczne w gospodarce oraz podyplomowe studia pedagogiczne.

Jest pasjonatem programowania na platformie .NET oraz opiekunem Koła Naukowego Programistów .NET w WSB-NLU. W ramach współpracy Instytutu Informatyki z Microsoft pełni rolę opiekuna MS IT Academy Lokalnej.

Artur Kornatka odbył w 2009 roku staż naukowy w DePaul University w Chicago (USA), a w 2010 roku był uczestnikiem programu „Erasmus Teaching Programme” w Reykjavik University (Islandia).

Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej przez wiele lat zajmował się programowaniem aplikacji użytkowych i był współwłaścicielem firmy informatycznej.

Do września 2013 był Pełnomocnikiem Kanclerza WSB-NLU ds. Informatycznych oraz pracował w spółce Miasteczko Multimedialne w której odpowiadał za działania informatyczne oraz budowę infrastruktury IT Parku Technologicznego MMC Brainville w Nowym Sączu.

Obecnie kieruje Zespołem Programowania Systemowego Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University.

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:
Rok 2012
- Konferencja "Informatyka Badania i Zastosowania", luty 2012 Kazimierz Dolny, tytuł referatu: "Generowanie elemntów bazodanowych aplikacji biznesowych".
- Konferencja "Bazy Danych: Aplikacje i Systemy", maj 2012 Ustroń, tytuł prezentacji: "Projekt i konstrukcja systemu generującego elementy bazodanowych aplikacji biznesowych".

Obszar zainteresowań:

Programowanie aplikacji dla biznesu.
Programowanie zaawansowanych serwisów internetowych.
Modelowanie procesów biznesowych.
Projektowanie systemów informatycznych.
Zastosowania matematyki w informatyce.

Publikacje: