Loading...

mgr inż. Wojciech Wójtowicz
Zakład Systemów Informacyjnych Asystent
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 251
  • e-mail: Wojciech.Wojtowicz@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C229
Dyżury:
    • piątki
      17:00 - 18:30

Biografia:

Pracownik naukowo-dydaktycznym Instytutu Informatyki Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU.

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Informatyki (specjalność: Systemy operacyjne).

Instruktor Cisco Networking Academy – w ramach międzynarodowego programu Cisco Networking Academy Program. (od 2003 roku)

Certyfikowany instruktor Cisco - certyfikat CCSI.

Członek zespołu pracującego w WSB-NLU nad symulacyjnymi grami biznesowymi. Współautor gier biznesowych "Biznes Lider" i "Prosperity".

W 2009 roku staż naukowy w DePaul University w Chicago (USA).
W 2010 roku uczestnik programu „Erasmus Teaching Programme” w Reykjavik University (Islandia).
W roku 2013 oraz 2015 wykładowca w ramach International Week w Université Léonard de Vinci (Paryż, Francja)
W roku 2015 wykładowca w ramach International Week w Hof University (Hof, Niemcy)
W roku 2016 wykładowca w ramach International Week at the ISCAP – Politecnico do Porto (Porto, Portugalia)

Obszar zainteresowań:

Sieci LAN i WAN
Sieci przemysłowe - EtherNet/IP, Powerlink, EtherCAT, SERCOS
Elektronika i Technika Cyfrowa
Programowanie na platformie .NET
Programowanie złożonych serwisów internetowych
Symulacyjne gry biznesowe

Publikacje:

Wójtowicz W. /Comarative Analysis of Instruments Used to ModifyTemplates in Content Management Systems /. Bussiness and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands: Foundation "Cognitione", Volume 15, Nowy Sacz, 2016

Wójtowicz W. /Analiza rozwiązań sieci przemysłowych o otwartym kodzie opartych o technologię Ethernet /. Studia Informatica Vol. 32. No. 3A (98), Gliwice 2011

Przybycień K., Wójtowicz W., Wilk W., Filek S., 2007. /Prosperity – The platform for developing managerial skills/. Decision Games in Business Education, WSB-NLU Wydawnictwa Naukowe – Nowy Sącz, 2009

Filek S., Przybycień K., Wilk W., Wójtowicz W., 2005. /Biznes Lider - symulator biznesowy w edukacji/. Firma i rynek, Kwartalnik Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, numer specjalny - kwiecień 2005