Loading...

dr Adam Hernas
Zakład Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego adiunkt
Kontakt:
 • tel.
 • e-mail: ahernas@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój:
Dyżury:

Biografia:

Doktor nauk prawnych, administratywista, ekspert ds. efektywności energetycznej budynków. Od kilku lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu efektywności energetycznej budynków oraz odnawianych źródeł energii. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat: "Status prawny ministra do spraw wewnętrznych w Polsce w latach 1918-2011. Studium konstytucyjne." Autor licznych artykułów naukowych związanych z efektywnością energetyczną budynków, a zwłaszcza z instytucją świadectw charakterystyki energetycznej. W ramach działalności firmy zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem energetycznym, którego celem jest pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mających za zadanie poprawę jakości energetycznej budynków nowych oraz istniejących. Uczestnik wielu konferencji, seminariów, szkoleń i spotkań poświęconych tematyce budownictwa niskoenergetycznego oraz energetyki odnawianej.

Obszar zainteresowań:

-Prawo administracyjne
-Postępowanie administracyjne
-Prawo konstytucyjne
-Efektywność energetyczna budynków
-Odnawialne źródła energii
-Ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych

Publikacje:

 • Ocena efektywności energetycznej budynku, [w:] Polski Instalator, Nr 12/2013, s. 22-27
 • Wpływ fotowoltaiki na efektywność energetyczną budynku (cz.II), [w:] Elektroinstalator, Nr 06/2013, s.60-67
 • Wpływ fotowoltaiki na efektywność energetyczną budynku (cz.I), [w:] Elektroinstalator, Nr 04/2013, s.61-68
 • Efektywność energetyczna na przykładzie gminy – szanse i wyzwania, [w:] Energia i Budynek, Nr 07-08 (62)/2012, s.38-42
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce – propozycje de lege ferenda, [w:] Energia i Budynek, Nr 05 (60)/2012, s.22-25
 • Działalność Certyfikatora Energetycznego w interpretacjach organów podatkowych, [w:] Energia i Budynek, Nr 04 (59)/2012, s.19-21
 • Świadectwo energetyczne w postępowaniu karnym, [w:] Energia i Budynek, Nr 03 (58)/2012, s.30-31
 • Świadectwo energetyczne w postępowaniu cywilnym, [w:] Energia i Budynek, Nr 01 (56)/2012, s.40-41
 • Świadectwo energetyczne w postępowaniu administracyjnym, [w:] Energia i Budynek, Nr 12 (55)/2011, s.10-12
 • Odpowiedzialność karna osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej, [w:] Energia i Budynek, Nr 09 (52)/2011, s.40-43
 • Odpowiedzialność cywilna osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej, [w:] Energia i Budynek, Nr 08 (51)/2011, s.24-27
 • Odpowiedzialność administracyjna osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej, [w:] Energia i Budynek, Nr 08 (51)/2011, s.22-23
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej w Polsce - kilka uwag, [w:] Energia i Budynek, Nr 06 (37)/2010, s.24-26
 • Prawa człowieka w świetle Programu Haskiego, [w:] L. Wieczorek (red.), Prawa człowieka, Humanistyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 14/2011, Katowice 2011, ISBN 978-83-7164-713-0, s.129-142
 • Bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo teleinformatyczne i polityka bezpieczeństwa - trzy wymiary ochrony informacji i danych osobowych, [w:] M. Kwieciński (red.), Bezpieczeństwo informacji i biznesu. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, ISBN 978-83-7571-104-2, s.11-22
 • Konstytucyjne prawo do prywatności a bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, [w:] M. Pieniążek (red.), Państwo i Społeczeństwo nr 3/2009, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, ISNN 1643-8299, s.161-171
 • Fotowoltaika a efektywność energetyczna budynku, [w:] Polski Instalator, Odnawialne źródła energii - numer specjalny, Nr 1/2014, s. 12-19