Loading...

dr Piotr Staliński
Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu adiunkt Kierownik Zakładu Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 273
 • e-mail: pstalinski@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C225
Dyżury:
  • (czwartki), g. 11:00 - 11:45, W semestrze letnim 2012/13
  • (środy), g. 10:30 - 12:00, W semestrze letnim 2012/13

Biografia:

Piotr Staliński jest adiunktem w Zakładzie Metod Ilościowych w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu. Obecnie pełni funkcje kierownika zakładu i pełnomocnika dziekana WNSI do studiów w języku angielskim. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr. informatyki, 1987) i Cleveland State University (MBA, 1994). Stopień doktora z zakresu zarządzania biznesem uzyskał na Cleveland State University (Doctor of Business Administration, 1998).

Doświadczenie zawodowe: Piotr Staliński był pracownikiem dydaktycznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1988-1991), wykładał w Cleveland State University, Cleveland, Ohio (1991-1998), University of Texas at Dallas, Richardson, Texas (2003) oraz Central Missouri State University, Warrensburg, Missouri (2003-2006). W latach 1998-2002 pracował w dziale szkolenia i2 Technologies, Inc., Irving, Texas, wiodącym producencie oprogramowania wspomagającego decyzje w łańcuchu dostaw. Od 2007 roku prowadzi wykłady na WSB-NLU z zakresu Zarządzania Operacjami, Badań Operacyjnych, Logistyki, Matematyki i Statystyki, zarówno na ścieżce aglo- jak i polsko-języcznej.

Obszar zainteresowań:

Zainteresowania naukowe: dotyczą przede wszystkim metod badań operacyjnych, zarządzania łańcuchem dostaw i teorii zapasów.

Publikacje:

 • Chung C., Flynn J., Kuik, R., Stalinski P., "A Single-Period Inventory Placement Problem for a Supply System with the Satisficing Objective", European Journal of Operational Research, 2013, Vol. 224, No. 3, 520-529.
 • Chia-Shin Chung, James Flynn, Walter Rom, Piotr Staliński, A Genetic Algorithm to Minimize the Total Tardiness for M-Machine Permutation Flowshop Problems, accepted to Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2012, Vol 8., No. 2, 26-43.
 • Stach, P., Staliński, P., Stawicka M., “Identification and Interpretation of the Importance of Customer Service Satisfaction Factors” [w:] Business and Non-Profit Organizations facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, red: A. Ujwary-Gil, A. Nalepka, WSB-NLU w Nowym Sączu, 2012, 73-82.
 • Staliński, P. “Planowanie potrzeb materiałowych w systemach klasy APS”, [w:] Rachunkowość, Finanse i Metody Ilościowe w Zarządzaniu, red: A. Dziuba-Burczyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Rozdział 7, str. 155-180, Kraków, 2011.
 • Staliński, P. “Efekt bykowca w łańcuchu dostaw. Przegląd bieżących badań nad przyczynami i strategiami przeciwdziałania”, [w:] Narzędzia Zarządzania w Obliczu Kryzysu, Wybrane Aspekty, red: D. Fatuła, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, str. 89-108, Kraków, 2009.
 • Baran, M., Staliński, P. “Efekt bykowca jako zniekształcenie informacji w łańcuchu dostaw”. Zeszyty Naukowe, Universytet Szczeciński, nr 572. seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 44. Nowoczesne Przedsiębiorstwo, Tom 1, str. 49-57, Szczecin, 2009.
 • Staliński, P., Baran, M., Suseł, A., “Priorytety Operacyjne w Zarządzaniu Produkcją: Trudny Kompromis czy Wzajemne Uzupełnianie się?”, [w:] Wybrane Aspekty Zarządzania Rozwojem Ekonomicznym, red. Dariusz Fatuła, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, str. 133-150, 2008.
 • Staliński, P., “Zaawansowane Systemy Planowania w Zarządzaniu Produkcją: Funkcje, Cechy i Korzyści dla Firm”, [w:] Metody i Obszary Zarządzania, red. Arkadiusz Potocki, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, str. 95-107, 2007.
 • Chung C., Flynn J., Stalinski P., "A Single-Period Inventory Placement Problem for a Supply Chain with the Expected Profit Objective", European Journal of Operational Research, 2007, 178, 767-781.
 • Staliński, P., “Material Requirements Planning at Russel Furniture: A Case Study”, Proceedings of the Allied Academies Fall 2007 International Conference, Reno, NV. International Academy for Case Studies, 2007, 14, 2, 63-70.
 • Stalinski P., Tuluca, S., "The Determinants of Foreign Listing Decision: Neural Networks versus Traditional Approaches”, European Research Journal of Finance and Economics, 2006, 4, 220-231.
 • Chung C., Flynn J., Kuik, R., van Nunen, J., Stalinski P., "Inventory Placement Problems in Dynamic Supply Chains", Zeischrift Für Betriebswirtschaft, 2006, 2, 177-198.
 • Harmon, H., Baran, M., Stalinski, P., “Machiavellianism, Fear of Success, and Birth Order: A Pilot Study of the Contemporary Polish College Student”, Research Journal of International Studies, 2006, 5, 64-75.
 • Chung C., Flynn J., Stalinski P., "A Single-Period Inventory Placement Problem for a Serial Supply Chain", Naval Research Logistics, 2001, 48, 506-517.