Loading...

dr Natalia Potoczek
Zakład Zarządzania adiunkt
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 224
 • e-mail: Natalia.Potoczek@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C220
Dyżury:
 • (środy), g. 12:00 - 13:30, Dyżury w semestrze letnim rozpoczną się 26 lutego 2014. Do tego czasu proszę kontaktować się poprzez e-mail.

Biografia:

Doktor nauk ekonomicznych (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, 2004), Magister socjologii (Uniwersytet Jagielloński,1993), specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, procesowej organizacji pracy, komunikacji w organizacji.

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zorientowanych procesowo, zarządzanie relacjami, komunikacja w organizacji, elastyczne formy pracy.

Publikacje:

 • Potoczek, N. (2011). The concept of the research on changes in human resource management in a process-oriented organization, in: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N. (2010). Empowering employees in process-oriented organizations, W: Management Business Innovation, 6/2010, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N. (2010). System społeczny w organizacji zorientowanej procesowo, W: A.Nalepka (Red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Tom 9, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N. (2010). Human resource management in view of changing employment models, in: D. Lewicka (Ed.) Organization Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, Kraków: AGH University of Science and Technology Press.
 • Potoczek, N. (2007). Empowerment w rozwijaniu kompetencji organizacji, W: J.W.Wiktor (Red), Ekonomia Zarządzanie Marketing, Tryptyk Sądecki (s.181-191). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N. (2006). Empowerment w kreowaniu filozofii samozarządzania. W: A.Nalepka (Red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (s.283-292 ). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N. (2004). Konkurencyjność firm, a dynamika społecznych przemian, W: Z.Olesiński, A. Szplit (Red ), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Kielce: Wyd. Akademia Świętokrzyska w Kielcach.
 • Potoczek, N. (2004). Marketing personalny w praktyce polskich przedsiębiorstw, w: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 5/2004, Warszawa: IPiSS.
 • Potoczek, N. (2002). Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe nr 607 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Prace z zakresu zarządzania personelem, Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 • Potoczek, N. (2002). Proces zatrudniania w firmach międzynarodowych, W: A. Pocztowski (Red.) Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Pocztowski, A., Czarnecka, B., Potoczek, N. (2002). Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Pocztowski, A., Potoczek, N. (2000). Audyt personalny jako narzędzie zarządzania personelem, W: Z. Janowska (Red.) Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź: Wyd. Uniwersytet Łódzki.
 • Potoczek, N. (1999). Rekrutacja – derekrutacja – repatriacja, w: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, pod red. A.Pocztowskiego, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N. (1998). Wynagradzanie pracowników w Rejonowym Urzędzie Pracy, W: A.Pocztowski (Red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia przypadków, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N. (1998). Możliwości wykorzystania marketingu personalnego w podnoszeniu jakości, W: Finanse Bankowość Ubezpieczenia, Zeszyt Naukowy 2/98, Radom: Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu.
 • Potoczek, N., Mleczek, M. (1997).Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Dębicy – Zarządzanie w kryzysie, W: Księga kejsów biznesowych, pod redakcją A.Koziny, A.Nalepki, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu.
 • Potoczek, N., Czarnecki, P.( 1996). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u studentów w WSB-NLU w Nowym Sączu,W: Profile kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania małymi przedsiębiorstwami, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Potoczek, N.(2012). Procesowa reorientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 115, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 135-145.