Loading...

dr Jerzy Choroszczak
Zakład Zarządzania adiunkt
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 224
  • e-mail: jchorosz@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C220
Dyżury:
  • (środy), g. 10:00 - 12:00, sala 220/C

Biografia:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, (ukończone kierunki: zarządzanie i marketing oraz prawo.) Od 1999 r. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University najpierw jako asystent, a od 2009 r. jako adiunkt. Autor i współautor kilkunastu pozycji naukowych dotyczących zmian organizacyjnych, pomocy publicznej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz zarządzania strategicznego. Uczestnik projektów badawczych dotyczących pomocy publicznej, w tym projektu KBN. Pracę naukowo-dydaktyczną prowadzoną w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University łączy z działalnościa consultingową i szkoleniową. Przeprowadził szkolenia między innymi dla Polskiej Fundacji Kadr i Promocji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firm doradczych IMC Consulting i Comper. Członek kapituły Nowosądecka Marka Turystyczna oraz Rady Partnerów Stowarzyszenia "Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujacych kadry".
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół aspektów dotyczących prawa pomocy publicznej, ochrony konkurencji na rynku unijnym i zarządzania strategicznego.

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie projektami,
Zarządzanie strategiczne,
Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, Zarządzanie zmianami w "sektorach wrażliwych",
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

Publikacje:

1. Pomoc publiczna a rozwój firmy – szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009 2. Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego –programy, bariery, efektywność pomoc publiczna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008 (współautorzy: A. Fornalczyk M. Mikulec,) 3. Pomoc publiczna a fazy rozwoju organizacji, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów pod red. A. Nalepki, VII edycja, Tarnów 2008 4. Transformacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 4 (687) / 2007 5. Negatywne aspekty wykorzystywania sektorowej pomocy publicznej w restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów pod red. A. Nalepki, VI edycja, Tarnów 2007 6. Bariery restrukturyzacji przedsiębiorstw sektorów wrażliwych (na przykładzie górnictwa węgla kamiennego w Polsce) [w:] Ekonomia – Zarządzanie – Marketing, Tryptyk Sądecki, praca zbiorowa pod red. naukową J. Wiktora, WSB-NLU, Nowy Sącz, 2007 7. Przyszłość polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, „Przegląd Organizacji” nr 9/2006 8. Cybernetyczno-ekologiczna koncepcja zmiany organizacyjnej Nizarda a rozwój sektorów wrażliwych, kwartalnik „Organizacja i Kierowanie”, nr 1/2006