Loading...

mgr Robert Szarota
Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu asystent
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 273
  • e-mail: rszarota@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C225
Dyżury:
  • (środy), g. 16:00 - 17:00, Proszę również o kontakt mailowy

Biografia:

Robert Szarota jest asystentem w Zakładzie Metod Ilościowych w Zarządzaniu WSB-NLU , jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Matematyki i Fizyki.Zatrudniony na stanowisku asystenta od roku 1994 . W pracy naukowej interesuje się metodami sztucznej inteligencji w zarządzaniu, sieciami neuronowymi , publikuje z zakresu metod SPC oraz DEA .W pracy dydaktycznej dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora ( 1996 i 2008 ) oraz Dziekana ( 2006 i 2008 ) WSB-NLU. Był trenerem i konsultantem w takich firmach jak: Good Year Dębica ,Getting Bank , Business Centre Club, Mostostal Warszawa , Opoczno .Posiada liczne certyfikaty z zakresu Data Mining , Operations Management oraz StatSoft i SPSS. Odbył wiele staży krajowych i zagranicznych min: General Motors Corporation , Grundfos USA, Parc del Alba Science and Technology.

Obszar zainteresowań:

Metody ilościowe w zarządaniu , modelowanie ekonometryczne, Data Mining.
Statystyczne sterowanie procesami produkcji (SPC).Techniki sztucznej inteligencji , sieci neuronowe , teoria falek.Analiza efektywności jednostek w ujęciu metody DEA.
Analiza danych marketingowych z pakietem statystycznym

Publikacje:

  • P. Czarnecki, R.Szarota, D. Woźniak, Measuring the Relative Efficiency of Economic Sectors. Advices For Policy Makers in Poland, Nowy Sacz Academic Review, No. 6, 2010.
  • P. Czarnecki, R.Szarota, D. Woźniak, The Analysis of Convergence Process of Voivodships’ Efficiency in Poland Using the DEA Method, 51st European Congress of the Regional Science Association International, Barcelona, Hiszpania, 30.08-2.09.2011