Loading...

mgr Zbigniew Tokarski
Zakład Zarządzania asystent Pełnomocnik Rektora ds Własności Intelektualnej
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 224
 • e-mail: ztokarski@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C220
Dyżury:

Biografia:

* Asystent w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu

* Magister Ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2002)

* Otwarty przewód doktorski, praca pt."Identyfikacja czynników trwałości porozumień kartelowych w Unii Europejskiej" pisana pod kier. prof. UEK dr hab. Krystyny Przybylskiej.

* Zajęcia prowadzone na uczelni: Przedsiębiorczość, Zarządzanie Małą Firmą, Negocjacje, Komunikacja Interpersonalne, Koncepcje Zarządzanie, Korporacje w Otoczeniu Międzynarodowym, Strategie Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządzanie Zmianami i Rozwojem i inne

Obszar zainteresowań:

* Zarządzanie Małą Firmą/Przedsiębiorczość
* Negocjacje, Komunikacja Interpersonalna
* Ochrona konkurencji, a zwłaszcza nielegalne porozumienia przedsiębiorstw

Publikacje:

 • Tokarski Z., Polityka Unii Europejskiej wobec karteli, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB w Tarnowie, Tarnów 2004.
 • Tokarski Z., Kartele jako przykład ograniczania konkurencji na rynku, Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne – problemy i polskie wyzwania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 • Tokarski Z., Przyznawanie immunitetu i redukcja kar dla uczestników karteli, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006.
 • Tokarski Z., Historia przekrojowych badań nad kartelami, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007.
 • Tokarski Z., Zawieranie niedozwolonych porozumień poziomych, ograniczających konkurencję, Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. Bohdana Godziszewskiego, TNOiK, Toruń 2008.
 • Tokarski Z., Kartele – analiza przypadków, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2008.
 • Tokarski Z., Przyczyny upadku karteli, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009.
 • Tokarski Z., Modele oligopolu i kartelu, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2010.
 • Tokarski Z., Antykonkurencyjne porozumienia przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania., Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.