Loading...

dr Wioletta Kwak
Zakład Marketingu asystent
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 325
 • e-mail: wkwak@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C224
Dyżury:
 • Konsultacje są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez e-mail.

Biografia:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Zakładzie Marketingu WSB-NLU. Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (studia ukończone z wynikiem celującym) oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (dyplom z wyróżnieniem). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół marketingu organizacji non-profit. Zrealizowała projekt badawczy promotorski pt. Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy (projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Przewód doktorski realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jana W. Wiktora. Posiada doświadczenie w zakresie promocji projektów unijnych (w okresie wrzesień 2008 – marzec 2011 specjalista ds. promocji i marketingu w projekcie „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”; projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Analiza rynku i badania marketingowe, Badania marketingowe, Strategie promocji i reklamy, Zarządzanie reklamą, Public relations, Zarządzanie produktem i kształtowanie marki, Marketing międzynarodowy (w języku polskim oraz angielskim). Uczestniczyła w różnorodnych szkoleniach i konferencjach naukowych, jest autorem prac naukowych. Wykładała gościnnie na uczelniach zagranicznych (w Wilnie oraz w Paryżu).

Obszar zainteresowań:

- marketing organizacji non-profit,reklama społeczna,
- komunikacja marketingowa,
- marketing usług,
- badania marketingowe,
- promocja projektów unijnych.

Publikacje:

 • Kwak W., Marketing strategies of non-profit organizations in light of value-based marketing, in: Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, edited by A. Nalepka, A. Ujwary-Gil,volume 10, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sącz, Nowy Sącz 2011, pp. 175-189. *Praca Naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy.
 • Kwak W., Wykorzystanie public relations w komunikacji organizacji non-profit z interesariuszami, w: Public Relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, pr. zbior. pod. red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010, s. 135 - 147.
 • Kwak W., Mackiewicz-Walczak Inez, Entrepreneurship in tourism in Beskid Sądecki in Poland – the tourist and health resort region, , edited by J. Dado, J. Petrovicova, Faculty of Economics Matej Bel Univeristy, Banska Bystrica 2008, s. 133 – 138.
 • Kwak W., Voluntary service and philanthropy in Poland in comparison with some European countries – conditions of development, , edited by J. Dado, J. Petrovicova, Faculty of Economics Matej Bel Univeristy, Banska Bystrica 2008, pp. 126 – 132.
 • Kwak W., Możliwości wykorzystania marketingu przez organizacje non-profit w procesie pozyskiwania darczyńców, pr. zbior. pod red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 393 – 399.
 • Kwak W., Mackiewicz-Walczak I., Postrzeganie roli samorządu terytorialnego w pobudzaniu przedsiębiorczości w turystyce w Beskidzie Sądeckim w świetle badań bezpośrednich, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, pr. zbior. pod red. A. Rapacza, Chroma, Żary 2007, s. 154-163.
 • Kwak W., Sektor non-profit w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, w: Ekonomia - Zarządzanie – Marketing. Tryptyk Sądecki, pr. zbior. pod red. J. W. Wiktora, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007, s. 274-290.
 • Kwak W., Misja organizacji non-profit a struktura wartości dla interesariuszy, „Marketing i Rynek”, 2006 nr 11, s. 17-23.
 • Kwak W., Mackiewicz-Walczak I., Remi M., Consumers’ shopping under globalisation, w: Globalisation Influences on Local Markets, edited by J. Dado, H. Cierna, E. Poliacikova, Matej Bel University Faculty of Economics, Banska Bystrica 2006, s. 150-157.
 • Kwak W., Mackiewicz-Walczak I., Przedsiębiorczość w turystyce a działania władz samorządowych w ocenie mieszkańców i przedsiębiorców Beskidu Sądeckiego – wyniki badań bezpośrednich, w: Marketing a aktywność regionów, pr. zbior. pod red. J. Karwowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 181-189.
 • Kwak W., Formy i zakres działań promocyjnych fundacji na przykładzie „Westgate Foundation” oraz ośrodka „Mountain Haven Centre” fundacji „Children in Crisis”, czasopismo internetowe „Świat Marketingu” www.swiatmarketingu.pl, maj 2006.
 • Kwak W., Planning Marketing Strategies in Non-Profit Organizations - Presentation of the Direct Research Results, w: , Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Ujwary-Gil A. Nalepka A. (ed.),WSB-NLU, Nowy Sącz 2012 (Vol. 11),pp. 187-196. *Praca Naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010 jako projekt badawczy.