Loading...

mgr Inez Mackiewicz
Zakład Marketingu wykładowca
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 325
 • e-mail: inez@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C224
Dyżury:
  • (czwartki), g. 11:00 - 12:00

Biografia:

Prowadzone szkolenia:
- warsztaty szkolenie dla kierowników kin studyjnych pt. Obsługa klienta
- szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania marketingowego w ramach szkoleń Przyjaciół Przyszłości
- szkolenie Podstawy marketingu i zarządzanie marketingiem
w Nowym Sączu i w Nowym Targu dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, zorganizowane przez WSB-NLU
- szkolenie Aktywizujące metody nauczania w Nowym Sączu dla młodej kadry asystenckiej WSB-NLU
- warsztaty Obsługa klienta w Nowym Sączu dla Straży Rektorskiej WSB-NLU
- warsztaty Marketing instytucji non-profit w Krynicy dla dyrektorów szkół średnich, zorganizowane przez WSB-NLU
- warsztaty Wykorzystanie środków finansowych UE w ramach projektów edukacyjnych w Krynicy dla dyrektorów szkół średnich, zorganizowane przez WSB-NLU

Obszar zainteresowań:

badania marketingowe, wejścia polskich firm na rynki zagraniczne, zachowania człowieka (w tym konsumentów)

Publikacje:

 • 1. Typologia konsumentów żywności ekologicznej w Polsce, [w:] „Współczesny marketing. Trendy. Działania”, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 247-253
 • 2. Entrepreneurship in tours in Beskid Sądecki in Poland – the tourist and health resort region, [w:] …, red. J. Dado, J. Petrovicova, Matej Bel University Faculty of Economics, Banska Bystrica 2008, s. 133-138 (współautor: W. Kwak)
 • 3. Postrzeganie roli samorządu terytorialnego w pobudzaniu przedsiębiorczości w turystyce w Beskidzie Sądeckim w świetle badań bezpośrednich, [w:] „Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania”, red. A. Rapacz, AE we Wrocławiu, 2007, s. 154-163 (współautor: W. Kwak)
 • 4. Wybrane zagadnienia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce w latach 1990-2005, [w:] „Ekonomia. Zarządzanie. Marketing. Tryptyk Sądecki”, red. J.W. Wiktor, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007, s. 292-306
 • 5. Zachowania nabywcze konsumentów żywności ekologicznej w Polsce [w:] Świat Marketingu – czasopismo internetowe, www.swiatmarketingu.pl, maj 2006
 • 6. Consumers’ shopping under globalisation, [w:] “Globalisation influences on local markets” red. J. Dado, H. Cierna, E. Poliacikova, Matej Bel University Faculty of Economics, Banska Bystrica 2006, s. 150-157 (współautorzy: W. Kwak, M. Remi)
 • 7. Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w Polsce w świetle badań bezpośrednich [w:] „ Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości”, red. J. Kall, B. Sojkin, AE w Poznaniu, 2006, s. 280-287
 • 8. Przedsiębiorczość w turystyce a działania władz samorządowych w ocenie mieszkańców i przedsiębiorców Beskidu Sądeckiego – wyniki badań bezpośrednich, [w:] „Marketing a aktywność regionów”, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 181-189 (współautor: W. Kwak)
 • 9. Znaczenie partnerstwa w budowie strategii rozwoju regionu na przykładzie gminy Krynica Zdrój, [w:] „Lokalne układy partnerskie”, red. J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 109-117 (współautor: M. Remi)
 • 10. Postawy polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych jako przejaw globalnego trendu ekologicznego [w:] Marketing – Handel – Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym”, red. B. Gregor, UŁ, Łódź 2004, s. 195-201 (współautor: M. Remi)
 • 11. Trend ekologiczny a kształtowanie produktu [w:] „ Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki”, red. J. Kall, B. Solkin, AE w Poznaniu, 2004, s. 302-308
 • 12. Założenia ekologicznej koncepcji marketingu, [w:] „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów”, red. A. Nalepa, WSB, Tarnów 2004, s. 373-385
 • 13. Postawy proekologiczne a rozwój marketingu w Polsce [w:] „Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość”, red. L. Garbarski, WSPiZ w Warszawie, 2004, s. 273-281
 • 14. Kejs jako aktywizująca metoda kształcenia, [w:] „Z zagadnień dydaktyki szkoły wyższej”, red. H. Tomalska, WSB-NLU, Nowy Sącz 2001, s. 94-109 (współautor: A. Paliwoda-Matiolańska)
 • 15. Postawy menedżerów wobec public relations – wyniki badań, [w:] „Public relations w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji”, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, Materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2001 (współautor: P. Chlipała)
 • 16. Postawy i opinie społeczności Nowego Sącza wobec WSB-NLU a zmiany społeczno-ekonomiczne w regionie, [w:] „Rola wyższej uczelni w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu”, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Materiały konferencyjne, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2000, s. 181-190 (współautor: R. Wolny)
 • 17. Ekologiczne aspekty orientacji marketingowej, [w:] „Marketing. Współczesne obszary. Badania i zastosowania”, red. Z. Kędzior, CbiE AE, Katowice 2000, s. 109-116
 • 18. , Public Relations in non-state graduate schools in Poland - based on the example of theHigher School of Business - National Louis University in Nowy Sacz, Poland [w:] Materiały konferencyjne, Academy of Marketing, red. A. McAuley, L. Sparks, Univerdity of Stirling, Stirling 1999 (współautorzy: L. Sułkowski, A. Żelazko)
 • 19. The process of forming marketing concept in changing conditions of market economy based on the example of the activity of Protected Work Institution - ''Metalex'' Ltd. inNowy Sacz, Poland [w:] Materiały konferencyjne, Academy of Marketing, red. A. McAuley, L. Sparks, University of Stirling, Stirling 1999 (współautorzy: L. Sułkowski, A. Żelazko)