Loading...

mgr Krzysztof Dyrek
Zakład Ekonomii wykładowca
Kontakt:
  • tel. +48 18 44 99 261
  • e-mail: kdyrek@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: C228
Dyżury:
  • (piątki), g. 13:00 - 14:30, Od 29 lipca do 16 września urlop wypoczynkowy

Biografia:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie Z WSB-NLU w Nowym Saczu związany od 1995 roku. Pracuje w Zakładzie Ekonomii jako wykładowca. Doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Obszar zainteresowań:

Zagadnienia gospodarcze i historyczne krajów Unii Europejskiej, procesy integracyjne w niej zachodzące oraz problematyka rozwoju regionalnego krajów członkowskich.

Publikacje:

  • Próba oceny konkurencyjności produktów wytwarzanych w Polsce na rynkach Unii Europejskiej[w:]Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów pod red. A. Nalepki, A. Ujwary-Gil, WSB-NLU w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010
  • Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach rozwijających się - doświadczenia Irlandii, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów pod red. W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2007