Loading...

dr Justyna Sokołowska-Woźniak
Zakład Ekonomii asystent
Kontakt:
 • tel. +48 18 44 99 261
 • e-mail: sokolowj@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C228
Dyżury:
  • (wtorki), g. 13:15 - 14:15, NIE DOTYCZY SESJI EGZAMINACYJNEJ, ONLY TILL THE END OF JANUARY, 2014; pokój (room) 228C, w pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy; for urgent m
  • 31.01.2014 (piątek), g. 09:00 - 11:30, ADDITIONAL OFFICE HOURS, room 122C, for urgent matters please contact me by e-mail: sokolowj@wsb-nlu.edu.pl;
  • 06.02.2014 (czwartek), g. 09:00 - 11:30, ADDITIONAL OFFICE HOURS DURING THE EXAM SESSION, room 123C, for urgent matters please contact me by e-mail: sokolowj@wsb-nlu.edu.pl;

Biografia:

Justyna Sokołowska - Woźniak, pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu od 2001 roku, jako asystent w Zakładzie Ekonomii.
W maju 2013 roku obroniła rozprawę doktorską pt.: „Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Promotorem pracy była prof. dr hab. Barbara Błaszczyk, natomiast recenzentami: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz oraz prof. dr hab. Tadeusz Baczko.
W latach 2009 -2012 realizowała grant badawczy promotorski Nr N N112 069536 pt. „Regionalny wymiar gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”, finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyła w wielu konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ERSA (European Regional Science Association)

Obszar zainteresowań:

Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki rozwoju gospodarczego, koncepcji gospodarki opartej na wiedzy (GOW), jak również polityki państwa dotyczącej wspierania filarów szeroko rozumianej GOW (kapitału ludzkiego, innowacyjności oraz systemu ICT).

Publikacje:

 • Sokołowska – Woźniak Justyna, „Budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Pozycja Polski na tle innych krajów”, w: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, pod redakcją. J. Kota, Kielce 2006
 • Sokołowska – Woźniak Justyna, „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako determinanta gospodarki opartej na wiedzy”, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, red. Włodzimierz Karaszewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2007
 • Sokołowska-Woźniak J., Woźniak D., Cele Strategii Lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod redakcją. A. Nalepki, Nowy Sącz 2008.
 • Sokołowska-Woźniak J., Regions Based on Knowledge in Poland, Studia Ekonomiczne, nr 1-2 (LVI-LVII) 2008, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2008.
 • Sokołowska-Woźniak J., Dobór zmiennych diagnostycznych służących analizie poziomu rozwoju województw jako gospodarek oparty na wiedzy, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod redakcją. A. Nalepki oraz A. Ujwary – Gil, Nowy Sącz 2010, s. 223-234.
 • Sokołowska-Woźniak J. Teoretyczne przesłanki wspierania przez państwo tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w regionach, [w:] Spójność ekonomiczno –społeczna regionów Unii Europejskiej, pod redakcją B. Jóźwika i P. Zalewy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, Tom I s. 65- 79.
 • Sokołowska-Woźniak J. Zróżnicowanie regionów w Polsce w świetle koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, pod redakcją Z. Strzeleckiego i P. Legutko – Kobos, Warszawa 2010, s. 94 – 110.
 • Sokołowska-Woźniak J., Knowledge Economy Policy in Polish Regions, Studia Regionalia, Wydawnictwo KPZK PAN, 2013, pp. 129-147. artykuł dostępny na stronie: http://sr.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=555:no-35-2013&catid=169:wydania&Itemid=296