Loading...

dr Anna Ujwary-Gil
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Zakład Zarządzania adiunkt
Kontakt:
 • tel. 18 44 99 224
 • e-mail: ujwary@wsb-nlu.edu.pl
 • pokój: C220
Dyżury:

Biografia:

Informacje
Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Stypendystka Fundacji Stypendialnej i Szkoleniowej (Fundusze Norweskie). Trener w projekcie „Innowacyjność i współpraca - symbioza nauki i biznesu" realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Zarządzania. Od dziesięciu lat organizatorka cykli ogólnopolskich Seminariów Naukowych Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów, które organizowane są każdego roku w czerwcu pod stałym hasłem: „Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, po których publikowane są w ramach serii wydawniczych recenzowane monografie. Autorka dwóch książek oraz redaktor naukowy, ponadto artykułów z zakresu kapitału wiedzy, metod jego pomiaru i rozwoju zdolności twórczych człowieka. W 2010 roku jej książka zatytułowana „Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa” wydana w 2009 w CH&Beck w Warszawie otrzymała prestiżową nagrodę naukową przyznaną przez Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za monografie opublikowane w latach 2007-2009.
 

 Zajęcia prowadzone w WSB-NLU
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Koncepcje zarządzania
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie

Anna Ujwary-Gil holds M.A. from Cracow University of Economic and Ph.D. from Warsaw School of Economic. Fellow of the Foundation for the Development of Education in Norway. Editor of several monographs, author of two books, articles in the field of knowledge management, intellectual capital, business models, creativity and organizational network analysis. Since 2011, founder and Editor-in-Chief of the international scientific journal - Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI). In 2010, her book entitled "Intellectual capital and the market value of a company" published in Warsaw, received the first prize in the scientific category of "Monographs", awarded by the Polish Academy of Sciences. Project manager of SONATA (2013-2017) for young scholars led within the  National Science Centre and senior researcher in the international project of Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Programme (IAPP) (2013-2016). For over sixteen years she has been a conference director of "Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer demands". She is founder and president of the Foundation for Knowledge and Science Dissemination “Cognitione”.

 

Education

 • Doctor of Philosophy, Warsaw School of Economics (March, 2008)
 • Master of Administration, Cracow University of Economics (September, 2000)
 • Bachelor of Arts, National Louis University, USA (August, 1998); WSB-NLU, Poland (1998) (Awarded thesis)

 

Postgraduate studies and international workshops

 • Two-semester postgraduate studies at WSB-NLU (Innovative management of scientific research) (2010-2011)
 • Carnegie Mellon University, Summer School, Social Network Analysis, USA
  (05-12.07.2015)
 • Knowledge Audit & Diagnostics Knowledge Workshop, Straits Knowledge, Singapore (25-26.03.2011)

 

Professional positions and academic activities

 • Assistant and Associate Professor, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, Poland (from Fabruary 1999)
 • Founder and President of the Foundation of Knowledge and Science Dissemination “Cognitione” (from November, 2015)
 • Senior researcher at the Center of Innovatics, WSB-NLU, Nowy Sącz, Poland (from September, 2014)
 • Editor-in-Chief, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) (from the beginning, January 2011) );  [e] ISSN 2299-7326, [p] ISSN 2299-7075; DOI Prefix: 10.7341/
 • Conferences Director (from 2002) and Editorial Board (from 2010) of the Academic and Business Conference: “Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer’s demands” (indexed by the Web of Science).
 • Head of the Service Office of Research and Scientific Circles, WSB-NLU, Nowy Sącz, Poland (Office organization and launch: 01.10.2008 – 30.09.2009).
 • Rector’s Assistant, WSB-NLU, Nowy Sącz, Poland (01.09.2001- 31.09.2002)

 

Scientific Awards

 • Rector’s official thank you for my personal contribution to the creation and development of the Wysza Szkola Biznesu - National Louis University in Nowy Sacz.
 • First Prize of the Polish Academy of Sciences in the category of "Monographs" for the book “Intellectual capital and the market value of a company” (in Polish) published in Warsaw, 2009.
 • Prof. Marcin Bielski Award granted on 13.10.2012 in the category of monographs “Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, WSB-NLU, Nowy Sacz, 2012 (Vol. 10), p. 442.
 • Prof. Marcin Bielski Award in the category of articles published in social sciences, economic sciences and humanities: “Identifying and classifying the barriers to knowledge management (in Polish),” Journal of Management and Financial Sciences; Warsaw School of Economics, No. 115, 2012.
 • Prof. Marcin Bielski Award in the category of articles published in management science: “Transformation and development of products and services (in Polish), "Marketing and Market, No 12, 2004.

 

Research projects

 • The Civic Initiatives Fund (Department of Social Economy and Public Benefit). Title of the project: “The development of the scientific potential of the Cognitione Foundation by developing and launching technologically advanced web platform and manuscript center (April-October, 2016).
 • Project manager of SONATA within National Science Center (dec. no 2012/05/D/HS4/01338). Title of the project: “Developing a methodology for the audit of organizational intangible resources”  (from 2013-2017).
 • Senior researcher of the project REINVENT - Transforming SMEs in Creative Sectors through Business Model Innovation; 7th Framework Marie Curie Programme of the European Community for Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP), Call: FP7-PEOPLE-2012-IAAP, no 3244448 (2013-2016)
 • Project manager, statutory funds: Analiza sieci organizacyjnej (Organizational network anbalysis). No. DN.WDS.510.79.2015 Decision no. 215627/E-535/S/2015. Date of the decision: 19-02-2015.
 • Project manager, statutory funds: Analiza transferu wiedzy przedsiębiorstwa w oparciu metodologię sieci powiązań (Analysis of knowledge transfer within company based on network methodology approach). No. DN.WDS.510.79.2015 Decision no. 215627/E-535/S/2015. Date of the decision: 19-02-2015.
 • Project manager, statutory funds: Modele biznesowe a kapitał intelektualny przedsiębiorstw (Business models and intellectual capital of a company). No. DPN.WDS.510.50.2014. Decision no. 215627/-535/S/2014 (finished)
 • Project manager, statutory funds: Audyt wiedzy w przedsiębiorstwie (Knowledge audit in a company). MNiSW- DPN-WDS-5111-4605-1-1/LK/10. Decision no. 225/02/E-535/S/2010. Date of the decision: 11.02.2010; MNiSW- DPN-WDS-5111-7773-1/LK/11; Decyzja nr 225/02/E-535/S/2011 z dnia 19.01.2011 (finished)
 • Project manager, statutory funds: Empiryczna weryfikacja narzędzia InCaS w pomiarze kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (Empirical verification of InCaS tool and the measurement of company’s intellectual capital). MNiSW-DPN-WDS-5111-11035-1/US/12; Decision no.  225/02/E-535/S/2012, Date 9.02.2012 (finished).
 • Project manager, Agder University, Kristiansand, Norwegia. Grant no. FSS/2008/V/D3/W/0001. Title: Pomiar i zarządzanie kapitałem wiedzy w przedsiębiorstwie (Measurement and management of knowledge capital in a company) (12.01.2009 – 03.04.2009)

 

Teacher’s mobility

 • 16-20.03.2015 (6 hours), w Leonardo da Vinci Pole University, Paris, France. Lecture: Creativity in marketing.
 • 12-15.11.2012 (5 hours) Siauliai University Vilniaus, Lithuania. Lecture: Creativity in business.
 • 9-13.05.2011 (5 hours) Siauliai University Vilniaus, Lithuania. Lectures: Creativity in business.
 • 7-12.11.2011 (5 hours) Vilniaus  kolegija/University of  Applied  Sciences Faculty  of  Business Management, Lithuania. Lecture: Creativity in business.
 • 24-28.05.2010 (10 hours) The Porto Accounting and Business School, the Polytechnic Institute of Porto (IPP). Lecture: Creativity  in business.

 

Editorial Board (Scientific Committee; Conferences)

 • Entrepreneurs. Entrepreneurship. Challenges and Opportunities in the 21st Century, 18th and 20th of May 2017; Bucharest, Romania.
 • Łódź University Scientific Conference. Title: CREATIVE VIBES Economy driven by creativity (7-8.04.2016);
 • Łódź University Scientific Conference. Title: CREATIVE VIBES Economy driven by creativity (7-8.05.2015);
 • Conference for Researchers and Business People: “Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer’s demands” (from 2010)

 

Committee of international conferences

 • 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (Novancia Business School Paris, France 20-21 September 2017)
 • 5th International Conference on Innovation and Entrepreneurship (Kuala Lumpur, Malaysia, 26 - 27 April 2017)
 • 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship (The Ted Rogers School of Management, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada 28-29 April 2016)
 • 17th European Conference on Knowledge Management (The University of Ulster, Northern Ireland 1st - 2nd September 2016)
 • 16th  European Conference on Knowledge Management (University of Udine, Italy 3-4 September 2015).
 • 15th European Conference on Knowledge Management (Polytechnic Institute of Santarém,  Santarém, Portugal 4-5 September 2014)

 

Conferences with paper (see publication section) presentations (only last five years)

 • 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship The JAMK University of Applied Science, Jyväskylä, Finland (15-16 September 2016)
 • 17th European Conference on Knowledge Management, Ulster University, UK 1-2 September 2016.
 • 15th Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer demands, WSB-NLU, MMC Brainville, Technological Park, Nowy Sącz (20-21.06.2016)
 • Szkoła Letnia Zarządzania (Summer School of Management), Poznan University of Economics, Kudowa Zdrój (8-10.06.2016)
 • 14th  Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer demands, WSB-NLU, Hotel Activa – Muszyna (5-6.10.2015)
 • 16th European Conference on Knowledge Management, University of Udine, Italy 3-4 September 2015.
 • Szkoła Letnia Zarządzania (Summer School of Management), Wroclaw University of Economics, Boszkowo 25-27.06.2014.
 • 13th Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer demands,WSB-NLU, Hotel Activa – Muszyna (23-24.06.2014)
 • 15th European Conference on Knowledge Management, Polytechnic Institute of Santarém,  Santarém, Portugal 4-5 September 2014
 • 12th Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer demands, WSB-NLU, Hotel Umina – Czorsztyn (17-18.06.2013)
 • 14th European Conference on Knowledge Management Kaunas University of Technology, Lithuania 5-6 September 2013
 • 13th European Conference on Knowledge Management Universidad Politécnica de Cartagena, Spain 6-7 September 2012
 • 11th Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customer demands, WSB-NLU, Hotel Batory, Szczawnica (18-19.06.2012)
 • Szkoła Letnia Zarządzania (Summer School of Management), Warsaw School of Economics, Jachranka, 14-16.06.2012

Reviewer

 • 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (2016)
 • 17th European Conference on Knowledge Management (2016)
 • 16th European Conference on Knowledge Management (2015)
 • 15th European Conference on Knowledge Management (2014).
 • Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) (from 2013)
 • Foundation for Polish Science (Ventures project, 2012)

 

Teaching experience and courses

 • Thesis advisor in over 150 Bachalor and Master level dissertations at WSB-NLU in Nowy Sącz
 • Lectures at the WSB-NLU in Nowy Sącz (from 15-45 hours): “Concepts of Management” (in Polish and English), “Principles of Management”, “Critical and Creative Thinking”, “Business Innovation” (EDU2 platform); “Innovatics”, “Entrepreneurship and Management of Small Companies”, “Organizational Knowledge Management and Measurement”, “Knowledge Management and Communication in Organization”, “Intellectual Capital Management”.

 

Industry experience

 • Conducting training session/workshop about innovation, creativity in business, knowledge management, intellectual capital measurement in companies (special project for managers in a tourism sector (2013): Polskie Tatry (Zakopane), Grand Hotel Stamary (Zakopane) and Belvedere (Zakopane). Commercial project “Creativity farm” (22-24.11.2013)

Obszar zainteresowań:

Zarządzanie wiedzą, prowadzenie audytu wiedzy w przedsiębiorstwie, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, metody i pomiar kapitału intelektualnego, zarządzanie innowacjami, heurystyka (metodologia twórczego rozwiązywania problemów), psychologia twórczości.

Publikacje:

Books

 • Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH&Beck, Warszawa 2009, s. 204 (Awarded by Polish Academy of Sciences, Warsaw; 2010)
 • Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004, s. 212

 

Editor

 • Ujwary-Gil A., Klincewicz K., (Eds.) Innovations in Organizational Strategies, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2016, Vol. 12, Issue 4, p. 152.
 • Ujwary-Gil A., Klincewicz K., (Eds.) Theoretical and Empirical Perspectives on Service Innovation, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2016, Vol. 12, Issue 2, p. 168.
 • Ujwary-Gil A. Nalepka A. (Eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2016 (Vol. 15) (in print)
 • Ujwary-Gil A., Klincewicz K., (Eds.) New Topics In Entrepreneurship And Innovations, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2016, Vol. 12, Issue 1, p. 136
 • Ujwary-Gil A., Klincewicz K., (Eds.) Entrepreneurship and Innovations: Novel Research Approaches, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2015, Vol. 11, Issue 3, p. 142.
 • Ujwary-Gil A. Nalepka A. (Eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2015 (Vol. 14), p. 244
 • Ujwary-Gil A., Klincewicz K., (Eds.) Entrepreneurship: Intentions, Institutions and Processes, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2015, Vol. 11, Issue 2, p. 126.
 • Ujwary-Gil A., Klincewicz K., (Eds.) Entrepreneurship and Performance of Firms, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2014, Vol. 10, Issue 4, p. 202.
 • Ujwary-Gil A., Klincewicz K., (Eds.) Perspectives on Innovations Management – Environmental, Social and Public Sector Innovations, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2014, Vol. 10, Issue 2, p. 158.
 • Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2014 (Vol. 13), p. 416.
 • Ujwary-Gil A. (Ed.), Knowledge, Participation and Waste Management – Selected Problems, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2013, Vol. 9, Issue 4, p. 124.
 • Ujwary-Gil A. (Ed.), Entrepreneurial Orientation and Opportunities, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2013, Vol. 9, Issue 3, p. 96.
 • Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2013 (Vol. 12), p. 348.
 • Ujwary-Gil A. (Ed.), Contemporary Innovation and Entrepreneurship Concepts, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2012, Vol. 8, Issue 4, p. 117.
 • Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2012 (Vol. 11), p. 336
 • Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2011 (Vol. 10), p. 440
 • Ujwary-Gil A., Nalepka A., (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2010 (Tom 9), s. 344
 • Ujwary-Gil A., Nalepka A., (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009 (Tom 8), s. 380

 

Original papers published in peer-reviewed journals

 • Ujwary-Gil, A. Wykorzystanie SNA w analizie powiązań komponentów modelu biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 421, s. 579-590.
 • Ujwary-Gil, A. Modele biznesowe a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek”, nr 5/2014, s. 648-653.
 • Ujwary-Gil A., Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” SGH, Warszawa, nr 115/2012, s. 169-179.
 • Ujwary-Gil A., Audyt wiedzy przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2, s. 11-14.
 • Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów, „Organizacja i Kierowanie” 2010, nr 2 (140), s. 87-104
 • Ujwary-Gil A., Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa – całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6, s. 24-27
 • Ujwary-Gil A., Ocena metody KCETM – wnioski z przeprowadzonych badań, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 11, s. 39-42
 • Ujwary Gil A., Value Added as a Measurement of the Effectiveness of Business Enterprise, NSAR, WSB-NLU 2007 , s. 38-51
 • Ujwary-Gil A., Śliwa R.K., Dylemat wartości przedsiębiorstwa – metoda KCETM, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 1(123), s. 83-97
 • Ujwary-Gil A., Śliwa R.K., Metoda VAICTM w ocenie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 2(124), s. 85-103
 • Ujwary-Gil A., Zastosowanie analizy morfologicznej w praktyce biznesowej, „Marketing i Rynek” 2006, nr 5, s. 24-30.
 • Ujwary-Gil A., Analogie i metafory źródłem nowych idei w praktyce biznesowej, „Marketing i Rynek” 2005 nr 6, s. 16-21
 • Ujwary-Gil A., Transformowanie a rozwój produktów i usług, „Marketing
  i Rynek” 2004, nr 12 (nagroda im. prof. Marcina Bielskiego za najlepszą publikację naukową opublikowaną przez pracownika WSB-NLU – rok 2005), s. 9-15
 • Ujwary-Gil A., Asocjacje źródłem pomysłów na slogan reklamowy, logo firmy
  i udoskonaleniem produktów
  , „Marketing i Rynek” 2004, nr 10, s. 27-32
 • Ujwary-Gil A., Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy reklamowania produktu, „Marketing i Rynek” 2003, nr 6, s. 2-6
 • Ujwary-Gil A., Choroszczak J., Analiza fazy tworzenia aliansu strategicznego firmy krajowej z zagranicznym kooperantem, „Organizacja i Kierowanie” 2003, nr 3(113), s. 17-37

 

Original papers published as chapters of collective volumes (Web of Science)

 

 • Ujwary-Gil, A., Potoczek, N. (2016), Using business model in the design and operationalization of processes [in:] Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Volume 15, WSB-NLU, Nowy Sącz 2016, pp. 41-56.
 • Ujwary-Gil, A. (2016). Organizational Network Analysis of the Interplay between Business Model Components, In: Proceedings of  the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 15‐16 September 2016, A. Aaltio, M.T. Eskelinen (Eds.), The JAMK University of  Applied Science Jyväskylä, Finland, pp. 836-843.
 • Ujwary-Gil, A. (2016). The concept and stages of the audit of intangible resources: A network approach, In: Proceedings of  the 17th European Conference on KnowledgeManagement, 1‐2 September 2016, S.Moffett, B.Galbraith (Eds.), Ulster University, UK, pp.916-925.
 • Ujwary-Gil A., The Business Model of a Start-up Company [in:] Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Volume 14, WSB-NLU, Nowy Sącz 2015, pp. 111-122.
 • Ujwary-Gil A. (2015). Analyzing Business Model and Intellectual Capital Components. In: 16th ECKM, A. Garlatti, M. Massaro (Eds.), University of Udine, Italy 3-4 September, pp. 790-796.
 • Ujwary-Gil A., Candi, M., Analyzing business model components using the sensitivity model [in:] Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, Volume 13, WSB-NLU, Nowy Sącz 2014, pp. 84-102.
 • Ujwary-Gil, A. (2014). Knowledge Capital Earnings of a Company Listed on Warsaw Stock Exchange, In: ECKM, B. Dr Carla Vivas and Dr Pedro Sequeira (Eds.), Polytechnic Institute of Santarém,  Santarém, Portugal 4-5 September, pp. 994-1000.
 • Ujwary-Gil, A. (2013) Knowledge Assessment Methodology – Results for Poland [in:] Ujwary-Gil A. Nalepka A. (Eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2013, Vol. 12, pp. 159-176.
 • Ujwary-Gil, A. (2013) A ThreeDimensional Model of Identifying Barriers to Knowledge Management, In: ECKM, B. Janiūnaitė and M. Petraite (Eds.), Kaunas University of Technology, Lithuania 5-6 September, pp. 741-749.
 • Ujwary-Gil A., Ross Ł., Kubiś A., Intellectual Capital Statement of a Company Operating in a Made to Measure Industry [in:] Ujwary-Gil A. Nalepka A. (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2012, pp. 197-220.
 • Ujwary-Gil, A. (2012) Intellectual Capital Statement (ICS) as a Method of Measurement and Management of Knowledge Assets, In: ECKM, Universidad Politécnica de Cartagena, Juan Gabriel Cegarra (Ed.), Spain 6-7 September, pp. 1211-1222.
 • Ujwary-Gil A., The analysis of barriers to knowledge management in the organization, [in:] Ujwary-Gil A. Nalepka A. (ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, WSB-NLU, Nowy Sącz 2011, pp. 84-102.
 • Ujwary-Gil A., Wybrane elementy obszary audytu wiedzy przedsiębiorstwa, A. Nalepka, Anna Ujwary-Gil (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2010, s. 69-82

Others

 

 • Ujwary-Gil A., The Value Added Intellectual Coefficientpossible indicator of measurement in the knowledge based economy, D. Lewicka (Ed.) (in:) Organization Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, AGH University of Science and Technology Press, Krakow 2010, s. 255-270
 • Ujwary-Gil A., Współpraca organizacji badawczych z uniwersytetem w regionie – doświadczenia norweskie, A. Nalepka, Anna Ujwary-Gil (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009, s. 202-214
 • Ujwary-Gil A., Efektywność wykorzystania zasobów w tworzeniu wartości dodanej wybranego przedsiębiorstwa budowlanego, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2008, s. 255-265
 • Ujwary-Gil., Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw budowlanych, A. Glińska-Neweś (red.), (w:) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK, Toruń 2008, s. 789-798
 • Ujwary-Gil A., Wykorzystanie metody KCETM do wyceny kapitału intelektualnego spółki kapitałowej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A., A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2007, s. 134-141
 • Ujwary-Gil A., Pomiar przychodów z kapitału intelektualnego na przykładzie spółki giełdowej, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006, s. 265-272
 • Ujwary-Gil A., Metodyka pomiaru efektywności funkcjonowania banku na tle sektora bankowego Europy, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2005, s. 325-337
 • Ujwary-Gil A., Tworzenie nowej wiedzy i innowacji w organizacji, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB, Tarnów 2004, s. 246-260
 • Ujwary-Gil A., Kształcenie menedżerów dla innowacyjności a wyzwania Unii Europejskiej, ZPSB, Szczecin 2003, s. 151-164
 • Ujwary-Gil A., Selling a Valve: Marketing Operations at Valvex, (w:) Turning Knowledge into Capital (ed.) K. Pawłowski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2003, s. 175-200
 • Ujwary-Gil A., Identyfikacja składników kapitału intelektualnego szkoły wyższej A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB, Tarnów 2003, s. 236-246
 • Ujwary-Gil A., Choroszczak J., Alians strategiczny jako forma kooperacji, (w:) Przedsiębiorstwo partnerskie, SGH, Warszawa 2002 (materiały konferencyjne)
 • Ujwary-Gil A., Edukacja menedżerska i jej rola w kształceniu kreatywnego lidera przyszłości, A. Nalepka (red.) (w:) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB, Tarnów 2002, s. 238-251
 • Ujwary-Gil A., Kreatywność w grupie jako cel dydaktyczny, H. Tomalska (red.), WSB-NLU, Nowy Sącz 2001, s 22-38
 • Ujwary-Gil A., Sprzedać zawór. Marketing w Valvexie, J. Gancarczyk (red.), WSB-NLU, Nowy Sącz 2001 (projekt PAUCI), s. 211-236