Loading...

dr Tadeusz Mędzelowski
adiunkt
Kontakt:
  • tel. 18 44 99 246
  • e-mail: tmedzelowski@wsb-nlu.edu.pl
  • pokój: B111
Dyżury:

Biografia:

dr Tadeusz Mędzelowski – politolog, dziennikarz i badacz obyczajów. Autor książki pt. „Mniejszości religijne w Polsce po 1989 roku w ujęciu filozofii polityki” oraz wielu artykułów naukowych na temat wyznań mniejszościowych, które publikował np. w „Przeglądzie Religioznawczym”. Jest wiceprezesem Pacyfistycznego  Stowarzyszenia Wolnej Myśli  oraz członkiem społecznego Stowarzyszenia „Kuźnica” – filii w Tarnowie. Organizuje i współorganizuje międzynarodowe międzyśrodowiskowe konferencje naukowe gromadzące sławy polskiej nauki, takie jak np. wybitnych polskich filozofów, by wymienić przykładowo:  prof. zw. dr. hab. Marię Szyszkowską; prof. dr. hab. Andrzeja Zachariasza z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. zw. dr. hab. Jadwigę Mizińską z UMCS w Lublinie czy prof. zw. dr. hab. Stefana Symiotuka, prof. Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przewodniczącego Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej PAN, czy też znanego szerzej konstytucjonalistę Ryszarda Piotrowskiego.

Obszar zainteresowań:

Publikacje: